AMSTERDAM – Christie’s is woedend op de Amsterdamse politie. Volgens een rapport dat een Amsterdamse recherchekundige schreef over kunstroof zou Christie’s geen actie hebben ondernomen als het veilinghuis gestolen kunst aangeboden kreeg.

In het rapport, dat integraal op internet is te vinden, wordt voormalig managing director Vera Carasso van Christie’s geciteerd. ‘In het verleden deden zich situaties voor waarin Christie’s bijvoorbeeld van veilingbezoekers informatie kreeg dat een object mogelijk van diefstal afkomstig was, waarop Christie’s als reactie het goed van de veiling terugtrok, maar de politie niet alarmeerde. Dit terwijl de inbrenger met naam en toenaam bekend was.’ Carasso gaf in het gesprek ook aan ‘te betwijfelen of het zinvol is te de politie te informeren op het moment dat zij een kunstobject weigeren in te nemen op basis van het vermoeden dat de herkomst niet zuiver is’.

Hoewel het rapport al in november 2009 werd gepubliceerd, zegt Christie’s niet op de hoogte te zijn geweest van de citaten van de voormalige directeur. Het veilinghuis zegt altijd aangifte te hebben gedaan bij de politie indien er ‘concrete verifieerbare aanwijzingen waren omtrent een dubieuze herkomst van kunstwerken’. Het citaat in het rapport is geen correcte weergave van het gesprek met Carasso, stelt Christie’s. De directeur zou tijdens het gesprek met de Amsterdamse recherchekundige slechts hebben aangegeven dat afgevraagd kan worden of melding altijd wel altijd zin heeft ‘indien er weinig capaciteit of prioriteit bij de politie is’.

Dat het melding doen bij de politie wel degelijk succesvol kan zijn, bleek volgens Christie’s in 2008 toen een gestolen werk van de Amsterdamse schilder George Hendrik Breitner opdook. Toen het veilinghuis de politie inschakelde, kon de aanbieder van het gestolen werk worden gearresteerd.
De Amsterdamse politie houdt vast aan de inhoud van het rapport.

Henk Schutten