artsafe@skynet.becallens49       Tel: +00 32 475 720 901
expertise

TAXATIE & EXPERTISE

Wij begeleiden u bij een aankoop of investeringsproces in kunst- & antiekvoorwerpen. Wij werken met onafhankelijke experten die uw voorwerpen op hun intrinsieke waarde en authenticiteit kunnen beoordelen en een correcte marktprijs kunnen bepalen.

Wij verrichten schadetaxaties, verzekeringstaxaties, contra expertise, taxeren op vervangingswaarde, veilingwaarde, executiewaarde en successiewaarde.

preventie

PREVENTIE

Een daartoe vergund bedrijf werkt een totaaloplossing uit ter bescherming van uw kunstvoorwerpen, onder andere d.m.v. een risicoanalyse en -evaluatie.

Met deze diensten reiken wij u zowel middelen van technopreventie als eenvoudige maatregelen van organisatorische en bouwkundige aard aan.

inschrijven

REGISTRATIE

Nauwkeurig beschrijven van uw kunstvoorwerp volgens de internationale standaard OBJECT ID. Deze beschrijving is onontbeerlijk om het gestolen goed na diefstal op te sporen.

Naast het opmaken van een nauwkeurige beschrijving, verzorgen wij een complete gedetailleerde fotoreportage (merktekens etc…) van de te beveiligen en te beschermen kunstvoorwerpen.

artsafe markering

MARKERING

Transport en verpakking zijn geen werk voor een toevallig welwillend amateur. Door het transport van uw waardevolle voorwerpen toe te vertrouwen aan ter zake gespecialiseerde firma’s die oog hebben voor temperatuur, vochtigheid en verpakking, vermijdt u belangrijke schade.

opsporing

OPSPORING GESTOLEN KUNST

Trajectbegeleiding door het bos van politie- en privédatabanken die ter beschikking staan om gestolen goederen op te sporen. Wij zorgen voor een oordeelkundige, correcte en maximale verspreiding van gegevens en foto na diefstal, dit om uw kansen op terugvinden te optimaliseren. Een gespecialiseerd, door het Ministerie van BZ vergund, rechercheteam kan ingezet worden.

artsafe verzekeringen

VERZEKERINGEN

Het verzekeren van uw waardevolle kunstvoorwerpen bij gespecialiseerde maatschappijen. Door bundeling van alle mogelijke risico’s en het aanbieden van éénzelfde verzekering, versterken wij de onderhandelingspositie van de verzekerde en bekomen wij premieverminderingen.

artsafe vervoer en verpakking

Vervoer & Verpakking

Deskundige markering van uw voorwerp zonder het te beschadigen, en dit zowel met eenvoudige als met technologisch hoogstaande en nieuwe methodes(gravering, microchips, kristallen, RIFID, DNA, UV enz…). Absoluut noodzakelijk voor het revendiceren van uw voorwerpen na diefstal of fraude.

restauratie en conservering

Restauratie & Conservering

Wij adviseren u bij de restauratie en de conservering van uw voorwerpen. Door onze relatie met professionelen terzake adviseren wij u bij herstelling of vernieuwing van uw beschadigde voorwerpen.

lezingen

Lezingen & voordrachten

Leden van onze organisatie zijn als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen. Wij kunnen instaan voor voordrachten die de meest diverse thema’s in de kunst- & antiekwereld behandelen en het onderwerp deskundig benaderen.

Wij verzorgen tevens de training en de opleiding van het personeel dat professioneel instaat voor de beveiliging van cultuurgoederen en kunstvoorwerpen.