artsafe@skynet.becallens49       Tel: +00 32 475 720 901

CHRISTIE’S WOEDEND OP DE AMSTERDAMSE POLITIE

AMSTERDAM – Christie’s is woedend op de Amsterdamse politie. Volgens een rapport dat een Amsterdamse recherchekundige schreef over kunstroof zou Christie’s geen actie hebben ondernomen als het veilinghuis gestolen kunst aangeboden kreeg.

In het rapport, dat integraal op internet is te vinden, wordt voormalig managing director Vera Carasso van Christie’s geciteerd. ‘In het verleden deden zich situaties voor waarin Christie’s bijvoorbeeld van veilingbezoekers informatie kreeg dat een object mogelijk van diefstal afkomstig was, waarop Christie’s als reactie het goed van de veiling terugtrok, maar de politie niet alarmeerde. Dit terwijl de inbrenger met naam en toenaam bekend was.’ Carasso gaf in het gesprek ook aan ‘te betwijfelen of het zinvol is te de politie te informeren op het moment dat zij een kunstobject weigeren in te nemen op basis van het vermoeden dat de herkomst niet zuiver is’.

Date 29/07/2015
Categories Kunstwerken, Schilderijen